Bilbiografija

http://www.cobiss.si/

mag. mag. Roman Vodeb – bibliografija za obdobje 1986-2015

1986

 1. VODEB, Roman. Vrednotenje testa skok v daljavo z mesta z vidika relativne eksplozivne moči za deklice. Telesna kultura, ISSN 0350-4883, 1986, 34, 2, str. 5-7. [COBISS.SI-ID 22663725]

1987

2. MIHELČIČ, Vida, ČUK, Ivan, VODEB, Roman. Strokovni priročnik : kako, kdaj. zakaj. št. 1. Ljubljana: Gimnastična zveza Slovenije, 1987. 50 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 102065]

1989

3. VODEB, Roman. Preskakovanje ovire v 20 sekundah kot test eksplozivne, elastične, vzdržljivostne odrivne moči. Trener, učitelj, vaditelj, ISSN 0351-9651, 1989, 25, št. 2, str. 46-50. [COBISS.SI-ID 119128832]

4. VODEB, Roman. Testi za merjenje relativnih motoričnih sposobnosti tekmovalk v športni gimnastiki : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Vodeb], 1989. 139 f., [1] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 585905]

5. VODEB, Roman. Ugotavljanje relativne eksplozivne odrivne moči in hitrosti s tekaškimi testi za deklice. Trener, učitelj, vaditelj, ISSN 0351-9651, 1989, 25, št. 2, str. 41-45. [COBISS.SI-ID 119434752]

6. VODEB, Roman. Vrednotenje testa skok v daljino z mesta z vidika relativne eksplozivne moči za deklice. Trener, učitelj, vaditelj, ISSN 0351-9651, 1989, 25, št. 2, str. 35-40. [COBISS.SI-ID 119435008]

1992

 7. VODEB, Roman. Konverzivni sindrom v ženski športni gimnastiki. Šport, ISSN 0353-7455, 1992, 40, št. 3, str. 30-33. [COBISS.SI-ID 71922432]

1993

 8. VODEB, Roman. Kako rešiti žensko športno gimnastiko. Šport, ISSN 0353-7455, 1993, 41, št. 1/2, str. 28-31. [COBISS.SI-ID 72015104]

1994

 9. VODEB, Roman. Raziskava mnenj o tekmovalni prevladi fiziološko še nerazvitih tekmovalk v svetovni ženski športni gimnastiki. Šport, ISSN 0353-7455, 1994, 42, št. 3, str. 36-40. [COBISS.SI-ID 77017088]

1995

 10. VODEB, Roman. Gibanje kot vir zdravja. Zdrav vrtec, ISSN 1318-9115, junij 1995, 1, št. 3, str. 36. [COBISS.SI-ID 62157056]

11. VODEB, Roman. Manifestna in latentna struktura športno-motivacijskega prostora pri 14-letnikih : magistrsko delo. Ljubljana: [R. Vodeb], 1995. 183 f., preglednice. [COBISS.SI-ID 62067968]

12. VODEB, Roman. Moški in ženski šport pod drobnogledom teoretične psihoanalize. Šport, ISSN 0353-7455, 1995, 43, št. 3, str. 23-27. [COBISS.SI-ID 77088256]

13. VODEB, Roman. Telesna razmerja kot morfološke dimenzije. Šport, ISSN 0353-7455, 1995, 43, št. 1, str. 37-39. [COBISS.SI-ID 77056000]

1996

14. VODEB, Roman. Psihoanalitska teorija “bega v bolečino”. Šport, ISSN 0353-7455, 1996, vol. 44, št. 4, str. 23-26. [COBISS.SI-ID 265137]

1997

 15. VODEB, Roman. Janez(k)i, žoganje in paketna identiteta. Šport, ISSN 0353-7455, 1997, vol. 45, št. 4, str. 33-36. [COBISS.SI-ID 284593]

16. VODEB, Roman. “Zlati sonček” skozi optiko ideologije. Educa, ISSN 0353-9369, 1997/98, 7, št. 5/6, str. 327-[379]. [COBISS.SI-ID 78868480]

1998

 17. VODEB, Roman. Ideološke paradigme v športu. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, november/december 1998, let. 35, št. 6, str. 1100-1117. [COBISS.SI-ID 18914397]

18. VODEB, Roman. Libidinalno-investicijski model in etiologija športnega užitka = The libidinal-investment model and aetiology of sports pleasure. Anthropos, ISSN 0587-5161, 1998, let. 30, št. 4/6, str. 20-31. [COBISS.SI-ID 490381]

19. VODEB, Roman. Nogomet kot organizacija užitka nekega občestva. Šport, ISSN 0353-7455, 1998, vol. 46, št. 3, str. 13-15. [COBISS.SI-ID 288689]

20. VODEB, Roman. Od imaginarne do simbolne identifikacije in nazaj v preobleki mišičnjaka. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285, 1998, let. 26, št. 188, str. 153-167. [COBISS.SI-ID 18653533]

21. VODEB, Roman. Šport in Ojdipov kompleks. Šport, ISSN 0353-7455, 1998, vol. 46, št. 4, str. 28-33. [COBISS.SI-ID 266929]

22. VODEB, Roman. Užitek brez viagre. Delo, ISSN 0350-7521, 13. jun. 1998, leto 40, str. 40. [COBISS.SI-ID 22693421]

1999

 23. VODEB, Roman. Clinton kot trofeja. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 6. feb. 1999, leto 49, št. 35, str. 26 (Zelena pika). [COBISS.SI-ID 22693165]

24. VODEB, Roman. Čemu služi teorija?. II. Šport mladih, ISSN 1318-1718. [Tiskana izd.], maj 1999, letn. 7, št. 49, str. 44, ilustr. [COBISS.SI-ID 22565421]

25. VODEB, Roman. Drugačni pogledi in “zažiganje na grmadi”. Šport, ISSN 0353-7455, 1999, let. 47, št. 1, str. 32-36. [COBISS.SI-ID 411569]

26. VODEB, Roman. Filozofija (športa) med znanostjo in ideologijo. Šport, ISSN 0353-7455, 1999, let. 47, št. 3, str. 20-24. [COBISS.SI-ID 416433]

27. VODEB, Roman. Ideološke paradigme v športu : (— ko poseže vmes država). 1. izd. Trbovlje: Fit, 2000 [i. e.] 1999. 148 str. [COBISS.SI-ID 103972608]

28. VODEB, Roman. Inkvizitorji med svetniki. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 25. sep. 1999, leto 49, št. 261, str. 28 (Zelena pika). [COBISS.SI-ID 22682925]

29. VODEB, Roman. Ko nam mladina zapleše po živcih. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 11. sep. 1999, leto 49, str. 26 (Zelena pika). [COBISS.SI-ID 22693677]

30. VODEB, Roman. Nogomet in konstrukt nezavednega dvoma. Razgledi, ISSN 1318-0401, 27. okt. 1999, št. 20, str. [1]. [COBISS.SI-ID 109949696]

31. VODEB, Roman. Ocenjevanje športne vzgoje in dvopredmetni študij. Šolski razgledi, ISSN 1318-1483, 6.III.1999, let. 50, št. 5, str. 9. [COBISS.SI-ID 2892361]

32. VODEB, Roman. Problematizacija šolske (športne) vzgoje – med mnenjem in spoznanjem. V: ŠKOF, Branko (ur.), ROT, Aleš (ur.), KOVAČ, Marjeta (ur.). Športni pedagog in kvalitetna športna vzgoja : zbornik referatov. Ljubljana: Zveza društev športnih pedagogov Slovenije, 1999, str. 427-433. [COBISS.SI-ID 22607149]

33. VODEB, Roman. The role of unconscious at achieving the competitive excellence and sporting perfection. V: STROJNIK, Vojko (ur.), UŠAJ, Anton (ur.). Sport kinetics ’99 : theories of human motor performance and their reflections in practice : book of abstracts, (Kinesiologia slovenica, ISSN 1318-2269, Letn. 5, Posebna št.). Ljubljana: International Association of Sport Kinetics: Univerza, Fakulteta za šport, 1999, str. 188. [COBISS.SI-ID 388273]

34. VODEB, Roman. Seksualna aktivnost in tekmovalna uspešnost. Šport, ISSN 0353-7455, 1999, letn. 47, št. 4, str. 25-26. [COBISS.SI-ID 110294272]

35. VODEB, Roman. Skladno razvita osebnost – najvišji cilj športne vzgoje?. Šport mladih, ISSN 1318-1718. [Tiskana izd.], junij 1999, letn. 7, št. 50, str. 46, ilustr. [COBISS.SI-ID 22565933]

36. VODEB, Roman. Spoštovane učiteljice in učitelji!. Razgledi, ISSN 1318-0401, 1. sep. 1999, št. 16, str. 3. [COBISS.SI-ID 109726208]

37. VODEB, Roman. Še preden sem …. Šport mladih, ISSN 1318-1718. [Tiskana izd.], januar 1999, letn. 7, št. 45, str. 46. [COBISS.SI-ID 22566445]

38. VODEB, Roman. Zagate slovenskega športa. (1), Sporni športni botri. Delo, ISSN 0350-7521, 26. jul. 1999, leto 41, št. 170, str. 12. [COBISS.SI-ID 104491776]

39. VODEB, Roman. Zagate slovenskega športa. (2), Kriteriji so izmuzljivi, želja obvladuje pamet. Delo, ISSN 0350-7521, 2. avg. 1999, leto 41, št. 176, str. 12. [COBISS.SI-ID 104492288]

40. VODEB, Roman. Zagate slovenskega športa. (3), Časi drugačni, paradigme pa ne. Delo, ISSN 0350-7521, 20. sep. 1999, leto 41, št. 218, str. 14. [COBISS.SI-ID 106245376]

41. VODEB, Roman. Zagate slovenskega športa. (4), Postali so hlapci Jerneji. Delo, ISSN 0350-7521, 27. sep. 1999, leto 41, št. 224, str. 18. [COBISS.SI-ID 106255616]

42. VODEB, Roman. Zagate slovenskega športa. (5), Ob članarini tudi vadnina. Delo, ISSN 0350-7521, 4. okt. 1999, leto 41, št. 230, str. 16. [COBISS.SI-ID 106266624]

2000

 43. VODEB, Roman. Epistemologija športologije – med mnenjem, spoznanjem in vednostjo. Šport, ISSN 0353-7455, 2000, letn. 48, št. 1/2, str. 47-51. [COBISS.SI-ID 118135040]

44. VODEB, Roman. Film “Matrica” kot psihični doping pri “filozofski” pripravi športnikov. Šport, ISSN 0353-7455, 2000, letn. 48, št. 4, str. 37-41. [COBISS.SI-ID 118170112]

45. VODEB, Roman. Nacionalni program športa pod drobnogledom. (1), Dokument ne dober ne slab?. Delo, ISSN 0350-7521, 10. jul. 2000, leto 42, št. 158, str. 16. [COBISS.SI-ID 110829824]

46. VODEB, Roman. Nacionalni program športa pod drobnogledom. (2), O političnem vplivu v športu. Delo, ISSN 0350-7521, 17. jul. 2000, leto 42, št. 164, str. 14. [COBISS.SI-ID 110830336]

47. VODEB, Roman. Nacionalni program športa pod drobnogledom. (3), Le kje je bila stroka?. Delo, ISSN 0350-7521, 24. jul. 2000, leto 42, št. 171, str. 15. [COBISS.SI-ID 110832384]

48. VODEB, Roman. Nacionalni program športa pod drobnogledom. (4), Zdravo življenje ali užitek?. Delo, ISSN 0350-7521, 31. jul. 2000, leto 42, št. 176, str. 12. [COBISS.SI-ID 110841088]

49. VODEB, Roman. Nastanek košarke – “iz-um” ali “iz-želja”?. Šport, ISSN 0353-7455, 2000, letn. 48, št. 3, str. 21-25. [COBISS.SI-ID 118154496]

50. VODEB, Roman. Ocenjevanje telesa in gibalnih sposobnosti v šoli. Vzgoja in izobraževanje, ISSN 0350-5065, 2000, letn. 31, št. 2-3, str. 125-128. [COBISS.SI-ID 3615817]

2001

 51. VODEB, Roman. Ideološke paradigme v športu : magistrsko delo. Ljubljana: [R. Vodeb], 2001. 149 f. [COBISS.SI-ID 18205794]

52. VODEB, Roman. Koncept “mane” v športu – šport kot mana in zdravje kot mana. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, mar.-apr. 2001, let. 38, št. 2, str. 290-306. http://dk.fdv.uni-lj.si/tip/tip20012Vodeb.PDF. [COBISS.SI-ID 20492381]

53. VODEB, Roman. Pazite se deskarjev. Ona, ISSN 1318-3028, 27. mar. 2001, leto 3, št. 12, str. 24-25, fotogr. [COBISS.SI-ID 22681645]

54. VODEB, Roman. Plod fanatičnega očeta. Ona, ISSN 1318-3028, 16. jan. 2001, leto 3, št. 2, str. 24-25, fotogr. [COBISS.SI-ID 22682413]

55. VODEB, Roman. “Strokovno” enoumje na področju šolske športne vzgoje v primežu kritičnega mišljenja. V: ŠKOF, Branko (ur.), KOVAČ, Marjeta (ur.). Uvajanje novosti pri šolski športni vzgoji : zbornik referatov. Ljubljana: Zveza društev športnih pedagogov Slovenije, 2001, str. 560-564. [COBISS.SI-ID 22630957]

56. VODEB, Roman. Šport skozi psihoanalizo. 1. izd. Trbovlje: Fit, 2001. 360 str. ISBN 961-90852-1-3. [COBISS.SI-ID 110577664]

57. VODEB, Roman. Tudi Slovenke obsedlo aerobično boksanje. Ona, ISSN 1318-3028, 20. feb. 2001, leto 3, št. 7, str. 24-25, fotogr. [COBISS.SI-ID 22682157]

58. VODEB, Roman. Zavidanje užitka in arheologija (anti)dopinga. Šport, ISSN 0353-7455, 2001, letn. 49, št. 1, str. 36-39, 2001, letn. 49, št. 2, str. 26-29. [COBISS.SI-ID 127163904]

2002

 59. VODEB, Roman. Ali ima šport (sam po sebi) cilj(e) : zakaj zamirajo športne zveze. Šport, ISSN 0353-7455, 2002, letn. 50, št. 4, str. 33-38. [COBISS.SI-ID 127382016]

60. VODEB, Roman, ZAGORC, Meta. Dilema: kakšno športno vzgojo ponuditi učenkam in dijakinjam?. V: ŠKOF, Branko (ur.), KOVAČ, Marjeta (ur.). Razvojne smernice športne vzgoje : zbornik referatov. Ljubljana: Zveza društev športnih pedagogov Slovenije, 2002, str. 314-317. [COBISS.SI-ID 1669553]

61. VODEB, Roman. Javni zavodi in civilna (društvena) športna sfera. V: BERČIČ, Herman (ur.). Zbornik 3. slovenskega kongresa športne rekreacije : Otočec 21.-22. november 2002, (Zbornik Slovenskega kongresa športne rekreacije, ISSN 1580-7347, 3). [Ljubljana]: Olimpijski komite Slovenije, 2002, str. 148-151. [COBISS.SI-ID 22606893]

62. VODEB, Roman. Koncept “mane” v športu – šport kot mana in zdravje in zdravje kot[!]. Zbornik Slovenskega kongresa športne rekreacije, ISSN 1580-7347, 2002, str. 117-130, ilustr. [COBISS.SI-ID 215690496]

63. VODEB, Roman. Modrovanje, strokovna zmedenost in terminološke zablode. Šport, ISSN 0353-7455, 2002, letn. 50, št. 1, str. 7. [COBISS.SI-ID 22666285]

64. VODEB, Roman. Subjekt v ideologiji (športa). 1. izd. Trbovlje: Fit, 2002. 157 str. ISBN 961-90852-2-1. [COBISS.SI-ID 119975680]

65. VODEB, Roman. Šport in Veliki Drugi. Šport, ISSN 0353-7455, 2002, letn. 50, št. 2, str. 32-35. [COBISS.SI-ID 127316736]

66. VODEB, Roman. Teorizacija fenomena fair playa skozi psihoanalizo. Šport, ISSN 0353-7455, 2002, letn. 50, št. 4, str. 28 (priloga). [COBISS.SI-ID 22678061]

67. VODEB, Roman. Theoryzation phenomemon of fair play throught psychoanalyses. V: 8. Evropski kongres o fair play-u, Ljubljana, 2002. Fair play – a basic value in sport and life = Fair play – temeljna vrednota v športu in življenju : Abstracts = Izvlečki. [Ljubljana: Olimpijski komite Slovenije, 2002, f. [25]. [COBISS.SI-ID 22662957]

68. VODEB, Roman. Uvod v spoznavni skepticizem v športologiji. Šport, ISSN 0353-7455, 2002, letn. 50, št. 1, str. 20-24 (priloga). [COBISS.SI-ID 127307520]

69. VODEB, Roman. Vzgoja, vzgoje, vzgoji, vzgojo, pri vzgoji, z vzgojo – ali: zakaj vzgajamo? = Why we up-bringing and educating children (into obey population)?. V: PIŠOT, Rado (ur.), et al. Otrok v gibanju : zbornik prispevkov = A child in motion : proceedings. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2002, str. 627-632. [COBISS.SI-ID 22568237]

2003

 70. VODEB, Roman. Etiologija fenomena “fair playa” v športu skozi psihoanalitični diskurz. Psihološka obzorja, ISSN 1318-1874. [Tiskana izd.], 2003, letn. 12, št. 4, str. 135-152. [COBISS.SI-ID 23663970]

71. VODEB, Roman. Kaj botruje nasilniškemu obnašanju?. Iskanja, ISSN 0352-3233, jun. 2003, leto 20, št. 19, str. 30-38. [COBISS.SI-ID 22567469]

72. VODEB, Roman. Kaj ženske resnično pričakujejo od športne rekreacije?. V: BERČIČ, Herman (ur.). Zbornik 4. slovenskega kongresa športne rekreacije : Terme Čatež 14. – 15. november 2003, (Zbornik Slovenskega kongresa športne rekreacije, ISSN 1580-7347, 4). [Ljubljana: Olimpijski komite Slovenije], 2003, str. 148-154. [COBISS.SI-ID 22606381]

73. VODEB, Roman. Kakšna bo poslej navijaška kultura v “belem cirkusu”?. Šport, ISSN 0353-7455, 2003, letn. 51, št. 1, str. 18-20. [COBISS.SI-ID 22677293]

74. VODEB, Roman. Med filozofijo in “filozofijo” ali med filozofijo in ideologijo. V: MACURA, Dušan (ur.), HOSTA, Milan (ur.). Filozofija športa : zbornik. Ljubljana: Fakulteta za šport, Enajsta Akademija, 2003, str. 41-44. [COBISS.SI-ID 22567725]

75. VODEB, Roman. Med moraliziranjem in vednostjo (skozi analitično sklepanje). Šport, ISSN 0353-7455, 2003, letn. 51, št. 3, str. 30-38. [COBISS.SI-ID 22666029]

76. VODEB, Roman. Šport, agresivnosti, sublimacija, potlačeno, nezavedno. V: 16. Strokovni posvet športnih pedagogov Slovenije, Nova Gorica, 2003. ŠKOF, Branko (ur.), KOVAČ, Marjeta (ur.). Zbornik referatov. Ljubljana: Zveza društev športnih pedagogov Slovenije, 2003, str. 193-197. [COBISS.SI-ID 23101485]

77. VODEB, Roman. Theoryzation phenomemon of fair play throught psychoanalyses. V: LÄMMER, Manfred (ur.), ŠUGMAN, Rajko (ur.). Fair play – a basic value in sport and life : proceedings = Fair play – temeljna vrednota v športu in življenju : zbornik. Ljubljana: Olympic Committee of Slovenia – Association of Sports Federations, Slovenian Olympic Academy, 2003, str. 83-84. [COBISS.SI-ID 22662445]

78. VODEB, Roman. Zmagali so, ker so (nezavedno) vedeli, da so Tisti. Delo, ISSN 0350-7521, 22. nov. 2003, leto 45, št. 270. [COBISS.SI-ID 127475200]

2004

 79. VODEB, Roman. Boljše življenje. Razvoj, ISSN 1581-9957. [Tiskana izd.], junij 2004, letn. 6, št. 2, str. 32-33. [COBISS.SI-ID 22679085]

80. VODEB, Roman. Etika, altruizem in (ne)sebičnost – ali: zakaj (institucionalno) (pre)vzgajamo?. Iskanja, ISSN 0352-3233, dec. 2004, leto 21, št. 21, str. 44-51. [COBISS.SI-ID 232326144]

81. VODEB, Roman. Gregor Starc: Discipliniranje teles v športu. Ljubljana: Fakulteta za šport in Inštitut za kineziologijo, 2003 150 strani (ISBN 961-6405-37-3), 3.700 SIT. Družboslovne razprave, ISSN 0352-3608. [Tiskana izd.], avg./dec. 2004, letn. 20, št. 46/47, str. 350-352. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr46-47Vodeb1.PDF. [COBISS.SI-ID 23679581]

82. VODEB, Roman. Mehanizem vzajemnosti užitkov v reprodukciji ideologije (v športu). Šport, ISSN 0353-7455, 2004, vol. 52, št. 4, str. 33-39. [COBISS.SI-ID 2251953]

83. VODEB, Roman. Metka Kuhar: V imenu lepote: družbena konstrukcija telesne samopodobe. Ljubljana: Založba FDV in Center za socialno psihologijo, zbirka Psihologija vsakdanjega življenja, 2003 158 strani (ISBN 961-235-153-8), 3.510 SIT. Družboslovne razprave, ISSN 0352-3608. [Tiskana izd.], avg./dec. 2004, letn. 20, št. 46/47, str. 346-348. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr46-47Vodeb.PDF. [COBISS.SI-ID 23679069]

84. VODEB, Roman. Zakaj (otroke) osveščamo? – Ali: seciranje etike = Why should children be aware? – Or: dissection of ethic. V: PIŠOT, Rado (ur.), et al. Zbornik izvlečkov in prispevkov = Abstracts and proceedings. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = University of Primorska, Science and Research Centre, 2004, str. 179. [COBISS.SI-ID 23100973]

85. VODEB, Roman. Zakaj (otroke) osveščamo? – Ali: seciranje etike. V: PIŠOT, Rado (ur.), et al. Otrok v gibanju : zbornik prispevkov : 3. mednarodni simpozij = A child in motion : proceedings : 3rd international symposium, Kranjska gora, Slovenija, 2004. [Elektronska izd.]. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2004. [COBISS.SI-ID 23101229]

2005

 86. VODEB, Roman. Darja Kobal Grum, Janez Kolenc, Nada Lebarič, Bojan Žalec: Samopodoba med motivacijo in tekmoovalnostjo -interdisciplinarni pristop. Ljubljana: Študentska založba, zbirka Scripta, 2004. Družboslovne razprave, ISSN 0352-3608. [Tiskana izd.], apr. 2005, letn. 21, št. 48, str. 260-261. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr48Vodeb.PDF. [COBISS.SI-ID 24048221]

87. VODEB, Roman. Interpretacija športa. 1. izd. Trbovlje: Fit, 2005. VI, 154 str. ISBN 961-90852-3-X. [COBISS.SI-ID 222078976]

88. VODEB, Roman. Mojca Doupona Topič: Ženske in šport. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2004. Družboslovne razprave, ISSN 0352-3608. [Tiskana izd.], apr. 2005, letn. 21, št. 48, str. 268-270. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr48Vodeb1.PDF. [COBISS.SI-ID 24050013]

89. VODEB, Roman. Recenzija knjige Vlada Miheljaka: Spoznavni temelji psihologije. Šport, ISSN 0353-7455, 2005, letn. 53, št. 4, str. 41-42. [COBISS.SI-ID 2653873]

90. VODEB, Roman. S filozofijo v/nad psihologijo – ali: paradigma (motivacijskega) cilja. Šport, ISSN 0353-7455, 2005, let. 53, št. 4, str. 20-25. [COBISS.SI-ID 2622385]

91. VODEB, Roman. Sigmund Freud: Vic in njegov odnos do nezavednega. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, zbirka Analekta, 2003. Družboslovne razprave, ISSN 0352-3608. [Tiskana izd.], apr. 2005, letn. 21, št. 48, str. 275-278. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr48Vodeb2.PDF. [COBISS.SI-ID 24054877]

92. VODEB, Roman. Še in spet: o Tomažu Humarju. Šport, ISSN 0353-7455, 2005, let. 53, št. 3, str. 5-7. [COBISS.SI-ID 2557873]

93. VODEB, Roman. Terminološke zagate v luči zagat konceptualnega pristopa. Šport, ISSN 0353-7455, 2005, let. 53, št. 1, str. 44-47. [COBISS.SI-ID 2378417]

94. VODEB, Roman. Zakaj je feminizem zamenjal postfeminizem?. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285, 2005, letn. 33, št. 219, str. 237-261. [COBISS.SI-ID 231910912]

2006

 95. VODEB, Roman. Dvorezna vloga volonterjev = Two-edged role of volunteers. Šport, ISSN 0353-7455, 2006, let. 54, št. 1, str. 57-60. [COBISS.SI-ID 2710193]

96. VODEB, Roman, DOUPONA TOPIČ, Mojca, HOSTA, Milan, STARC, Gregor. In memoriam mag. Boštjan Šaver (1976-2006). Šport, ISSN 0353-7455, 2006, let. 54, št. 3, str. 31. [COBISS.SI-ID 2806449]

97. VODEB, Roman. Tandem trener-športni/k/ca v luči psihoanalitičnega transferja = The coach-athlete tandem in the light of psychoanalytical transfer. Šport, ISSN 0353-7455, 2006, let. 54, št. 2, str. 30-37. [COBISS.SI-ID 2767281]

2007

 98. VODEB, Roman. Simona Kustec Lipicer: Poseganje države v civilno družbo – javnopolitična perspektiva. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Znanstvena knjižnica, 2006. 232 strani (ISBN 961-232-242-9), 19 evrov. Družboslovne razprave, ISSN 0352-3608. [Tiskana izd.], sep. 2007, letn. 23, št. 55, str. 143-145. [COBISS.SI-ID 26571869]

99. DEČMAN DOBRNJIČ, Olga, VODEB, Roman. Spolne zlorabe tudi v športu? = Sexual abuse in sport, too?. Šport, ISSN 0353-7455, 2007, letn. 55, št. 3, str. 34-38. [COBISS.SI-ID 3115441]

100. VODEB, Roman. Spoznavni temelji psihologije. Iskanja, ISSN 0352-3233, jun. 2007, leto 25, št. 28, str. 99-101. [COBISS.SI-ID 252113920]

101. VODEB, Roman. Zgodovinsko razumevanje nastanka koncepta oz./in paradigme žogarskega gola = Historical understanding of the origin of the concept and/or paradigm of ball goal. Šport, ISSN 0353-7455, 2007, letn. 55, št. 3, str. 26-32. [COBISS.SI-ID 3114673]

2008

 102. VODEB, Roman (intervjuvanec). Gola ni, nogomet ne obstaja : Roman Vodeb, športolog. Delo, ISSN 0350-7521, 7. jun. 2008, leto 50, št. 131, ilustr. [COBISS.SI-ID 240065792]

103. SEMOLIČ, Andreja. Igriva vadba za dojenčka spodbuja uspešen gibalni razvoj. 1. izd. Ljubljana: samozal. A. Semolič, 2008. 121 str., ilustr. ISBN 978-961-245-437-1. [COBISS.SI-ID 237393920]

104. VODEB, Roman. Recenzija knjige Olge Dečman Dobrnjič: V objemu pedofila = Review the book by author Olga Dečman Dobrnjič: In embrace of pedophil. Iskanja, ISSN 0352-3233, dec. 2008, leto 26, št. 31/32, str. 100-101, ilustr. [COBISS.SI-ID 262010368]

2009

 105. VODEB, Roman. Negativni transfer kot pogoj mobbinga = Negative transference – condition of mobbing. Iskanja, ISSN 0352-3233, jan. 2009, leto 27, št. 33/34, str. 88-99. [COBISS.SI-ID 261888768]

106. VODEB, Roman. Olga Dečman Dobrnjič, V objemu pedofila. Ampak, ISSN 1580-304X, feb./mar. 2009, letn. 10, št. 2/3, str. 82. [COBISS.SI-ID 259702784]

107. DEČMAN DOBRNJIČ, Olga, CANKAR, Franc, VODEB, Roman. Spolno nasilje pri šolskem športu. V: 22. Strokovni posvet športnih pedagogov Slovenije, Otočec, 19.-21. november 2009. KOVAČ, Marjeta (ur.), ROT, Aleš (ur.). Zbornik 22. strokovnega posveta športnih pedagogov Slovenije, [Otočec, 19.-21. november 2009]. Ljubljana: Zveza društev športnih pedagogov Slovenije, 2009, str. 13-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 1289084]

108. ZIDAR KLEMENČIČ, Nina (intervjuvanec), VODEB, Roman (intervjuvanec), MERC, Dušan (intervjuvanec), ŽILIČ FIŠER, Suzana (intervjuvanec). TV-”resničnost” : Televizija Slovenija : I. program : oddaja Odmevi, 9.11.2009. Ljubljana, 2009. 22 min. [COBISS.SI-ID 13641494]

109. VODEB, Roman. Vedeli smo, da smo Tisti : nogomet, nogometomanija, nogometologija. Delo, ISSN 0350-7521, 21. nov. 2009, leto 51, št. 270, ilustr. [COBISS.SI-ID 249449984]

2010

 110. GRADIŠNIK, Branko. Sreča za 2 : nadaljna pisma iz moje svetovalnice, (Zbirka Preobrazba). Ljubljana: Umco, 2010. 341 str. ISBN 978-961-6803-05-2. [COBISS.SI-ID 250040832]

2011

 111. VODEB, Roman. O spolu in nekaterih, z njim povezanih rečeh (tudi o feminizmu in o moškinjah). 1. izd. Trbovlje: ROVOSS, 2011. 157 str. ISBN 978-961-269-473-9. [COBISS.SI-ID 256484096]

112. MEDVEŠČEK, Nataša. Prvaki pri svečah. Zurnal24.si, ISSN 1855-0959. [Spletna izd.], 28. 10. 2010, 3 str. http://www.zurnal24.si/prvaki-pri-svecah-clanek-100010. [COBISS.SI-ID 1024331841]

2012

 113. OREL KOS, Silvana, VODEB, Roman. Psihoanalitični vidiki prevodnih premikov pri prevajanju pravljic : [predavanje na Simpoziju o prevajanju mladinske književnosti "Nekoč je živela zgodba, ki so jo pripovedovali po vsem svetu", MKL, Knjižnica Otona Župančiča, Ljubljana, 11. april 2012]. 2012. [COBISS.SI-ID 53429346]

114. VODEB, Roman. Psihoanaliza, branje in (tiskana) knjiga. Otrok in knjiga, ISSN 0351-5141, 2012, letn. 39, št. 85, str. 51-57. [COBISS.SI-ID 8900382]

Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote – Izbrani format bibliografske enote: ISO 690  – Razvrščanje bibliografskih enot: leto – naraščajoče, naslov – Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 24. 9. 2015

OPOMBA: Večino tesktov/zapisov (cca 400) po letu 2007 (do oktober 2013) je objavljenih na BLOGU MMC RTVSLO:  http://www.rtvslo.si/blog/roman-vodeb

Od oktobra 2013 pa do 2015 pa na BLOGU PUBLISHWALL (cca 100): http://www.publishwall.si/roman.vodeb