Knjige

O spolu

O spolu

CENA: 15 €

Naročilo:  roman.vodeb@guest.arnes.si

Feminizem je kot ideologija v močni zablodi, saj s konceptom enačenja spola uničuje možatost moških, po drugi strani pa tudi feminilnost žensk. Danes so spodobnega (beri: dobrega) seksa sposobne prakticirati pretežno mlade ženske – ki pogosto postanejo »terapevtke«, torej ljubice, dvajset let starejšim (seksualno obupanim) moškim.

...več

Subjekt v ideologiji športa

Subjekt v ideologiji športa

CENA: 10 €

Naročilo:  roman.vodeb@guest.arnes.si

V njej se avtor ponovno loteva ideoloških praks, samega delovanja in narave ideologij, ki jih je moč zaslediti na področju športa. Kot je navada v tovrstnih tekstih, se tudi Vodeb naslanja oz. izhaja iz Althusserjeve teorije ideološke interpelacije. Po tem konceptu je subjekt v ideologiji interpeliran (naslovljen) preko individua v oz. kot subjekte.

...več

Ideološke paradigme v športu… ko poseže vmes država

Ideološke paradigme v športu… ko poseže vmes država

CENA: 10 €

Naročilo:  roman.vodeb@guest.arnes.si

To je knjige zaradi katere so na FŠ divjali orkani, kot mi je zaupal dr. Rajko Šugman. »Noreli« so glavni ideologi slovenskega športa – predvsem šolskega (od takratnega državnega sekretarja za šport dr. Janka Strela in dr. Marjete Kovač, preko staroste planinstva (in športnovzgojnega kartona, Zlatega sončka, Krpana in Cicibana planinca) dr. Silva Kristana, do sociologa (sedaj pokojnega)

...več

Šport skozi psihoanalizo

Šport skozi psihoanalizo

CENA: razprodano!

Naročilo:  roman.vodeb@guest.arnes.si

To je moj, kod se včasih pošalim “na grmadi zažgan doktorat”, v katerem razlagam latentno strukturo športa, oz. psihoanalitično interpretacijo športnih iger, predvsem žogarskih. To je knjiga, ki govori o športu na tak način, kot o športu še ni bilo spregovorjeno (mislim tudi v svetovnem merilu). Gre za epistemološko prelomno knjigo, ki totalno spreminja poglede na šport.

...več

Interpretacija športa

Interpretacija športa

CENA: 10 €

Naročilo:  roman.vodeb@guest.arnes.si

To je nadaljevanja knjige Šport skozi psihoanalizo. V teorijo psihoanalitičnega razumevanja športa vpeljujem koncept t.i. seksundarne elaboracije (drugotne obdelave). Žogarske športe, ki imajo v koncepciji paradigmo golo dokončno pojasnim skozi vse ključne psihoanalitične koncepte.

...več