Področja

Svetovanje

Svetovanje

Pri osebnem svetovanju na področju osebnih oz. družinskih (partnerskih) in seksualnih problemov vedite, da obstajajo določen zakonitosti in neizogibna načela oz. pravila igre.

...več

Zanimive povezave

Zanimive povezave

Oglejte si nekaj zanimivih povezav

...več

Psihična priprava športnikov (in še koga)

Psihična priprava športnikov (in še koga)

Psihična in/oz. filozofska priprava ter svetovanje športnikom, trenerjem (selektorjem), vodjem ekip oz. reprezentance, predsednikom klubov (društev oz. /panožnih, nacionalnih/ zvez). Področje osebnega svetovanja in psihične oz. filozofske priprave je poslovna oz. osebna skrivnosti. Trenerje naučim veščine motiviranja in (pozitivnega) vplivanja na športnika. Ekipam lahko predavam – npr. o psih(osomat)ičnih osnovah športnih poškodb, o nezavednem čustvovanju, motivaciji …

...več

Hipnoza in avtogeni trening

Hipnoza in avtogeni trening

Če je treba, lahko uporabim tudi HIPNOZO (pri tistih, ki so pač dojemljivi za hipnozo) – vendar le, če imate resnično probleme, ki bi se jih dalo odpravljati s hipnozo. Doslej sem s hipnozo oz. vodenim avtogenim treningom odpravljal različne probleme oz. tegobe: težave s prehranjevalnimi navadami

...več

Kritična ocena (drugo mnenje)

Kritična ocena (drugo mnenje)

Kritična ocena (drugo mnenje) in presoja različnih promocijskih akciji in oglaševalskih gradiv oz. kampanij (tudi političnih) ter (znanstvenih) raziskav, ki se nanašajo na “človeške vire”, na nezavedne procese. Kritično je mogoče presojati tudi različne raziskave, scenarije in finalna poročila zunanjih sodelavcev oz. partnerjev, “ekspernih skupin”.

...več