Kritična ocena (drugo mnenje)

Kritična ocena (drugo mnenje)

Kritična ocena (drugo mnenje) in presoja različnih promocijskih akciji in oglaševalskih gradiv oz. kampanij (tudi političnih) ter (znanstvenih) raziskav, ki se nanašajo na “človeške vire”, na nezavedne procese. Kritično je mogoče presojati tudi različne raziskave, scenarije in finalna poročila zunanjih sodelavcev oz. partnerjev, “ekspernih skupin”.

Podam vam lahko (kritično) “drugo mnenje” nekega že izdelanega (manjšega ali večjega) projekta – npr. oglaševalske ali promocijske akcije oz. gradiva, interne (ali naročene) raziskave ali ukrepa. Mnoga podjetja, zavodi, uradi županov občinskih uprav, ali različne ekspertne skupine imajo navadno že neke idejne zasnove določenega projekta. Včasih je potrebna le kritična presoja (supervizija) oz. “drugo mnenje”, da se odgovorne osebe (“decision makerji”) lažje in bolj “sproščeno” oz. trdno odločajo za določne (nadaljnje) ukrepe in akcije.

Večino supervizij oz. monitoringa, kritičnih ocen oz. podajanja “drugega mnenja” naj ostane poslovna skrivnost. Dejstvo pa je, da v določenih, tudi ekspertnih skupinah, še tako pametni ljudje ne opazijo svojih slepih peg oz. svojih (poslovnih) spodrsljajev. V poslovnem svetu se je uveljavil izraz monitoring, skozi katerega je mogoče opaziti poslovne oz. sistemske spodrsljaje, ki vodijo v različne stagnacije in krize. Zunanji sodelavci oz. opazovalci lahko v določenih situacijah precej lažje opazijo določene sistemske napake oz. upravljalsko-poslovno-organizacijske spodrsljaje oz. slepe pege.