Ideološke paradigme v športu… ko poseže vmes država

Ideološke paradigme v športu… ko poseže vmes država

CENA: 10 €

Naročilo:  roman.vodeb@guest.arnes.si

To je knjige zaradi katere so na FŠ divjali orkani, kot mi je zaupal dr. Rajko Šugman. »Noreli« so glavni ideologi slovenskega športa – predvsem šolskega (od takratnega državnega sekretarja za šport dr. Janka Strela in dr. Marjete Kovač, preko staroste planinstva (in športnovzgojnega kartona, Zlatega sončka, Krpana in Cicibana planinca) dr. Silva Kristana, do sociologa (sedaj pokojnega) dr. Kreša Petrovića. Zaradi te knjige se je (posredno) sydneyska olimpijska odprava obogatila za nekaj milijonov takratnih tolarjev. Denar je bil menda odvzet šolskemu (tekmovalnemu) športu, ki sem ga jaz v knjig – skozi kritiziranje Zakona o športu (in Nacionalnega programa) in obelodanjanje teorije ideologije in institucije – označil kot (ideološko) tehnologijo nadzora mladih (s športom). Ta knjiga je najbolj pripomogla, da se je na FŠ ustanovila Katedra za filozofijo športa (v katero seveda nisem bil povabljen).