Interpretacija športa

Interpretacija športa

CENA: 10 €

Naročilo:  roman.vodeb@guest.arnes.si

To je nadaljevanja knjige Šport skozi psihoanalizo. V teorijo psihoanalitičnega razumevanja športa vpeljujem koncept t.i. seksundarne elaboracije (drugotne obdelave). Žogarske športe, ki imajo v koncepciji paradigmo golo dokončno pojasnim skozi vse ključne psihoanalitične koncepte.