Napenjam možgane, kritično mislim

Napenjam možgane, kritično mislim

Pomagam zaznavati in reševati različne dileme ter zagate (vezane na duševnost človeka in/oz. na funkcioniranje ekip oz. delovnih kolektivov – »team building«). Proučevanje skupinske dinamike oz. mikrosociologije delovnih kolektivov (v firmah, zavodih, občinskih upravah, društvih oz. zvezah, ansamblih, političnih strankah) ali športnih ekip.

Na rezultate oz. ugotovitve se lahko naveže še »terapija« oz. coaching, kjer se skuša z osebnimi pogovori in ostalimi ukrepi »normalizirati« in homogenizirati (»sanirati«) kolektiv skupaj delujočih skupin.
- Včasih ste v dilemah – čutite, da bi rabili osebnega svetovalca, ki bi prisostvoval oz. sodeloval na »težkih« sestanki s poslovnimi partnerji, sodelavci oz. potencialnimi novimi kadri (izbira kadrov). Morda rabite celo moderatorja za takšne sestanke.

Osebno vam lahko svetujem pri poslovnem sodelovanju z različnimi partnerji – (psiho)analiziranje poslovnih partnerjev, njihovih simptomov, stavčnih dikcij, gest, komunikacijskega pristopa…
- Iz psihoterapije so znane t.i. grupne analize – no, jaz pristajam na vodenje pogovorno usmerjanje oz. vodenje zaključenih skupin, ki imajo določene terapevtske učinke. Ljudi je mogoče predrugačiti oz. preobraziti zgolj s pogovorom in lastnim uvidom v določene življenjske modrosti…