Psihična priprava športnikov (in še koga)

Psihična priprava športnikov (in še koga)

Psihična in/oz. filozofska priprava ter svetovanje športnikom, trenerjem (selektorjem), vodjem ekip oz. reprezentance, predsednikom klubov (društev oz. /panožnih, nacionalnih/ zvez). Področje osebnega svetovanja in psihične oz. filozofske priprave je poslovna oz. osebna skrivnosti. Trenerje naučim veščine motiviranja in (pozitivnega) vplivanja na športnika. Ekipam lahko predavam – npr. o psih(osomat)ičnih osnovah športnih poškodb, o nezavednem čustvovanju, motivaciji …