Subjekt v ideologiji športa

Subjekt v ideologiji športa

CENA: 10 €

Naročilo:  roman.vodeb@guest.arnes.si

V njej se avtor ponovno loteva ideoloških praks, samega delovanja in narave ideologij, ki jih je moč zaslediti na področju športa. Kot je navada v tovrstnih tekstih, se tudi Vodeb naslanja oz. izhaja iz Althusserjeve teorije ideološke interpelacije. Po tem konceptu je subjekt v ideologiji interpeliran (naslovljen) preko individua v oz. kot subjekte. Althusserjevski teoretski pristop avtor poskuša obogatiti, če že ne kar zabeliti z nekaterimi psihoanalitskimi koncepti, vendar ne z Lacanovimi, temveč ortodoksno freudovskimi. Za izhodišče si je avtor vzel koncept nezavedne želje in načela ugodja oz. užitka. Znotraj tega koncepta trdi, da je užitek tisti, ki obvladuje tako samega človeka, kot tudi vsa družbena dogajanja, vključno z družbenimi in oblastnimi razmerji. Medtem, ko je v jedru knjige še nekako dispozitivistično previden, se proti koncu knjige oz. v sklepnih poglavji jezno razgovori – piker je sicer skozi vsa poglavja.